Folkmusikportalen

Folkmusikprojektet Lirarna
Ett folkmusikprojekt i Svenskfinland som pågår 2009-2012.
FolkWiki
En svensk sida i Wiki-format som samlar notmaterial med svensk och skandinavisk folkmusik.
Kansanmusiikki.fi
En viktig portal med mycket information, också på svenska, om folkmusikevenemang, folkmusiker och -organisationer i hela Finland.


Enskilda spelmän


Spelmanslag och folkmusikgrupper


Samarbetsorganisationer


Skolor och andra utbildningsorganisatörer med folkmusikinriktning


Folkmusikfestivaler och stämmor


Musikbutiker, skivbolag, skivdistribution, noter


Övrigt