Samuelin Poloneesi & Vinterstämma 16-18.3.2018 i Helsingfors

12.12.2017 kl. 10:45

Finlands svenska spelmansförbund arrangerar sin vinterstämma 2018 i samarbete med Suomen Kansanmusiikkiliitto och deras största evenemang Samuelin Poloneesi, som liksom vinterstämman ambulerar mellan olika orter. År 2018 är det Helsingfors som står i tur. Som tredje samarbetspart för evenemanget fungerar Uudenmaan Kansanmusiikkiyhdistys.

Spelmansgrupperna har många möjligheter att uppträda. Dock behövs förhandanmälan till allt utom buskspel. De finlandssvenska spelmanlagen/grupperna ombeds att anmäla sig till evenemanget via Finlands svenska spelmansförbund med blanketten som fanns som bilaga i Fiolen min nr 4/2017. Anmälningsblanketten kan också laddas ner här. Skicka blanketten före jul till:

Finlands svenska spelmansförbund r.f, Centrumvägen 3, 65610  KORSHOLM eller via e-post till kansliet@spelmansforbundet.fi

Anmälningarna sammanställs under mellandagarna och skickas till Kansanmusiikkiliitto, som behöver ha anmälningarna vid nyår. Programmet färdigställs under januari 2018 och skickas till alla som anmält sig.

Var och en bokar och betalar själv sin logi! Mera information om evenemanget och login finns här

 

Länk till programmet:

Samuelin Poloneesi & Vinterstämma 2018, program

 

Allspelsåtarna:

Samuelin Poloneesi

Gungvals vid gungan

Schottis

Pia-Stina Sarin