Folkmusikläger för barn och unga, Lappfjärds folkhögskola 31.7-2.8.2019

07.06.2019 kl. 14:27

Lappfjärds folkhögskola arrangerar i samarbete med Finlands svenska spelmansförbund ett folkmusikläger för barn och unga. Som lärare på lägret fungerar spelmannen och musipedagogen Kirsi Vinkki från Helsingfors.

Tidpunkt: 31.7 - 2.8.2019 (ons-fre)

Plats: Lappfjärds folkhögskola, Lappfjärdsvägen 765, 64300 Lappfärd

Kursavgift: 100 euro för Spelmansförbundets medlemmar, 120 euro för övriga.

I avgiften ingår undervisning, kost och logi samt deltagaravgift till spelmansstämman i Tjöck som hålls direkt efter lägret, 2-4.8.2019.

Anmäl dig senast 30.6.2019 till Spelmansförbundets kansli:

e-post: kansliet@spelmansforbundet.fi

tfn: 0500 560 209

Ingen specifik åldersgräns, men lägret lämpar sig för barn och unga som spelat sitt instrument något år och gärna spelar tillsammans med andra.

Mera info om lägret här

 

 

Pia-Stina Sarin