Skärikurs på Sälgrund 27-29.9.2019 med Arto Järvelä och Ronny Kjøsen

02.09.2019 kl. 13:06
 

Välkommen på spelkurs

till lotsstationen på Sälgrund

utanför Kaskö

 

Kursen riktar sig till alla folkmusikintresserade som vill lära sig nya låtar samt slipa sin spelteknik. Som kursledare fungerar kaustbybördiga Arto Järvelä på fiol och norrmannen Ronny Kjøsen på dragspel.

 

Avfärden till Sälgrund sker på fredag kväll ca kl.18.30 och hemfärden på söndag ca kl. 13.00. Det är ändå möjligt att delta i kursen från lördag morgon, men kursavgiften är ändå densamma.

 

Kursavgift: 115 € för Spelmansförbundets medlemmar, 145 € för övriga. I avgiften ingår undervisning, kost och logi samt båttransport till och från Sälgrund.

 

Anmälan senast måndagen den 23 september 2019 till kansliet@spelmansforbundet.fi

Uppge namn, adress och telefonnummer samt instrument, eventuell specialdiet och om du kommer på fredag eller lördag.

 

Kursprogrammet skickas ut till de anmälda efter anmälningstidens utgång.

 

Kontaktuppgifter

Spelmansförbundet:

Åsa Lillhannus (ordf.), 0400-951 958, asa.lillhannus@gmail.com

Pia-Stina Sarin (org.sekr.), 0500-560 209, kansliet@spelmansforbundet.fi

 

Frågor gällande båttransporter och kost:

Rose-Marie Engvall, 0400-744 507, roseolinko@hotmail.com

 

Ladda ner kursinfon här

 

Kursarrangör: Finlands svenska spelmansförbund r.f. i samarbete med SFV

 

 

Pia-Stina Sarin