Återuppta ditt spelande hösten 2021

18.08.2021 kl. 17:47
Kurser ordnas i Ekenäs, Vasa och Kristinestad

Ladda ner hela programmet här

 

I ett nytt projekt vill Finlands svenska spelmansförbund nå ut till alla som tidigare spelat ett instrument, men av en eller annan orsak låtit det bli liggande en tid.

Under hösten 2021 ordnas kursen Återuppta ditt spelande på tre orter i Svenskfinland. Kurserna ger deltagarna möjlighet att komma igång med sitt spelande igen, i grupp och med folkmusik på repertoaren. 

Kursernas lärare är aktiva folkmusikutövare och -pedagoger med stark förankring i den finlandssvenska folkmusiken. Undervisningen kommer att präglas av lärarnas egna metoder, men några av låtarna kommer att vara de samma för att deltagarna ska ha en liten gemensam repertoar om de träffas i något folkmusiksammanhang.

Det kommer att ordnas minst tre kurstillfällen på varje ort. Kurserna är avgiftsfria (förutom i Ekenäs där kursen ingår i Raseborgs kulturinstituts kursutbud), men till samtliga kurser behöver man anmäla sig på förhand.

Välkommen med, eller tipsa någon i din närhet som du tror kan vara intresserad!

 

Vasa

Lärare:        Johanna Lönngren

Tidpunkter: 13.9 (kl. 18–21), nya datum: 4.10 (kl. 18–19.30)

                    och 18.10 (18–19.30)

Plats:           Vasa Settlementförening, Villagatan 1

Anmälan:     kansliet@spelmansforbundet.fi, tfn 0500 560 209

                     senast den 6 september

 

Kristinestad

Lärare:        Kenneth Nordman

Tidpunkter: onsdagarna 27.10 (kl. 18–21), 3.11 (kl. 18–19.30)

                     och 10.11 (kl. 18–19.30)

Plats:           Lappfjärds folkhögskola

Anmälan:     kansliet@spelmansforbundet.fi, tfn 0500 560 209

                     senast den 17 oktober

 

Ekenäs

Lärare:         Linnea Holmberg

                    Kontakta Linnea: linnea1975.lh@gmail.com

 

                            

              

Pia-Stina Sarin