Om att anmäla sig
 

Till en del av de evenemang som finns i Händelsekalendern behövs förhandsanmälning. I de flesta fall kan man anmäla sig direkt genom att trycka på den knapp "Anmälan" som finns vid respektive evenemang. Till kurser och läger är det viktigt att vi också får information om ålder, spelvana och vilket instrument du spelar. Det hjälper lärarna att förbereda sig så att alla deltagare får ut det mesta av kursen.

Till Spelmansförbundets Sommarstämma och Vinterstämma kan man inte anmäla sig via hemsidan. För dessa evenemang måste man använda den anmälningsblankett som sänds ut till medlemmarna via Fiolen min. Om du inte är medlem i Spelmansförbundet men ändå vill delta i någon av våra stämmor, så går det bra. Kontakta vårt kansli så får du all information du behöver.
 

Skärikurs på Sälgrund

18 September 2020 kl. 18.30–20 September 2020, 13.00

En låtkurs i skärgården i september månad har redan blivit något av en tradition. I år bjuder skärikursen på inhemska lärare. På fiol har vi Matti Mäkelä från Lappo och på dragspel Jari Komulainen från Vanda. Båda är finskspråkiga, men positiva till att genomföra undervisningen på svenska.

Kursavgift: 140 euro för Spelmansförbundets medlemmar, 160 euro för övriga. I avgiften ingår undervisning, kost och logi (fre–sön) samt båttransport t/r. Kursavgiften faktureras.

Anmälan: en månad på förhand, senast tisdagen den 18 augusti 2020 till kansliet@spelmansforbundet.fi

Uppge namn, adress och telefonnummer samt vilket instrument du spelar under kursen. Uppge även eventuell specialdiet (viktigt!) och om du kommer på fredag eller lördag.

Kursen arrangeras i samarbete med SFV


Plats
Lotsstationen på Sälgrund
64260 Kaskö

Arrangör
Finlands svenska spelmansförbund, om ingen annan organisation nämns