Om att anmäla sig
 

Till en del av de evenemang som finns i Händelsekalendern behövs förhandsanmälning. I de flesta fall kan man anmäla sig direkt genom att trycka på den knapp "Anmälan" som finns vid respektive evenemang. Till kurser och läger är det viktigt att vi också får information om ålder, spelvana och vilket instrument du spelar. Det hjälper lärarna att förbereda sig så att alla deltagare får ut det mesta av kursen.

Till Spelmansförbundets Sommarstämma och Vinterstämma kan man inte anmäla sig via hemsidan. För dessa evenemang måste man använda den anmälningsblankett som sänds ut till medlemmarna via Fiolen min. Om du inte är medlem i Spelmansförbundet men ändå vill delta i någon av våra stämmor, så går det bra. Kontakta vårt kansli så får du all information du behöver.
 

NORDLEK 2021, 20-25.7.2021

20 Juli 2021 kl. 10.00–25 Juli 2021, 16.00

NORDLEK är en stor folkdans- och spelmansstämma som anordnas varT tredje år omväxlande i de nordiska länderna. Stämman hålls i ordningsföljd i Norge, Danmark, Sverige och Finland om inget annat beslut fattats av rådet.

Huvudarrangör: Förbundet Nordlek


Plats
Tammerfors

Arrangör
Finlands svenska spelmansförbund, om ingen annan organisation nämns