Om att anmäla sig

Till en del av evenemangen i Händelsekalendern ska man anmäla sig på förhand. I de flesta fall kan man anmäla sig direkt genom att trycka på knappen "Anmälan" som finns vid respektive evenemang. Anmäler du dig till en kurs eller ett läger är det viktigt att vi också får information om ålder, spelvana och vilket instrument du spelar. Det hjälper lärarna att förbereda sig så att alla deltagare får ut mesta möjliga av kursen.

Till Spelmansförbundets Sommarstämma och Vinterstämma kan man inte anmäla sig via hemsidan. För dessa evenemang måste man använda den anmälningsblankett som läggs ut på evenemangets egen sida. Du kan delta i våra stämmor även om du inte är medlem i Spelmansförbundet. Kontakta vårt kansli så får du all information du behöver.
 

Skärikurs på Sälgrund

17 September 2021 kl. 18.00–19 September 2021, 13.00

Skärikursen fyller 30 år!

Finlands svenska spelmansförbund har som tradition att varje höst ordna en veckoslutskurs i skärgårdsmiljö, därav namnet Skärikurs. Första kursen arrangerades år 1992, men benämningen Skärikurs kom till först år 2000. Men vi vill ändå uppmärk-samma att (skäri)kursen i år fyller runda 30 år!

 

Skärikursen hålls även i år på Sälgrunds gamla lotsstation och börjar på fredag kväll, med samling i Kaskö Fiskehamn för avfärd mot Sälgrund. Kursen avslutas efter lunch på söndag.

 

Kursen riktar sig till alla som tycker om att spela folkmusik och lära sig nya låtar. Beroende på lärarnas planer och deltagarnas önskemål kan det också finnas möjlighet att lära sig lite spelteknik, stämspel och annat. Eftersom utlärningen sker på gehör, är det bra med några års erfarenhet på sitt instrument. Kvällarna tillbringas med fritt spel och fri samvaro.

 

Kursledarna i år kommer båda från Finland.

På fiol har vi Pauliina Pajala, suverän även på nyckelharpa. För Spelmansförbundets medlemmar är Pauliina känd bl.a. från folkmusikgruppen Rosenfink.

På dragspel har vi Markku Lepistö https://www.markkulepisto.com/

(Emma Viljanen-Laurmaa har fått förhinder och ersätts av Lepistö).

 

Kursavgift:  140 euro för Spelmansförbundets medlemmar

                     160 euro för övriga

                      I avgiften ingår ingår undervisning, kost och logi

                      (fre–sön) samt båttransport t/r

Anmälan:     senast den 31 augusti 2021 till

                      kansliet@spelmansforbundet.fi

                      Uppge namn, adress, telefonnummer, eventuell

                      specialdiet (viktigt!) samt vilket instrument du

                      spelar under kursen.

                      Notera att kursen har begränsat antal platser!

 

Kursprogrammet skickas till samtliga anmälda närmare kursen.
 

Vi beaktar naturligtvis det rådande läget och eventuella restriktioner när vi närmar oss kursdatum.

 

Gamla och nya skärikursdeltagare är välkomna till Sälgrund!

 

Arrangör: Finlands svenska spelmansförbund i samarbete med SFV

 


Plats
Lotsstationen på Sälgrund, Kaskö

Arrangör
Finlands svenska spelmansförbund, om ingen annan organisation nämns