SamStämt i Ingå 26–28.6.2020

 Direktlänk till SamStämts hemsida: SamStämt 2020 

 

Preliminärt program

 

Fredag 26.6  

Kl. 16.00                 Stämmokansliet öppnar

Kl. 17.00                  Middag

Kl. 18.00                 Öppning av SamStämt vid Aktia Arenan

Kl. 20.00 - 21.30    Pyjamasparty för juniorer

Kl. 18.30 - 24.00    Speljam / Dans

 

Lördag 27.6           (Ingådagen)    

Kl. 07.30 - 09.00    Morgonmål

Kl. 08.15 - 09.00    Ledarinfo

Kl. 09.30                 Festtåg

Kl. 10.00 - 12.30     PR-uppvisningar samt Traditionshörnan (SLS/FMI)

Kl. 12.30                  Skinnkompasstävling

Kl. 13.00 - 13.30     Samövning av allspelslåtar vid Aktia Arenan

Kl. 13.00 - 14.30     Lunch

Kl. 14.30 - 17.30      Workshops / Utfärder

Kl. 17.00 - 18.00     Middag

Kl. 18.00 - 18.50     Juniorsamkväm

Kl. 19.00 - 20.00    Festsamkväm

Kl. 20.00 - 01.00    Allmän dans

 

Söndag 28.6

Kl. 07.00 - 08.00   Morgonmål

Kl. 08.30 - 09.30   Övning för festuppvisning

Kl. 10.00 - 11.00     Högmässa i Ingå kyrka

Kl. 11.30 - 12.30      Lunch

Kl. 13.00 - 15.00     Huvudfest

Kl. 16.00                  Middag (matpaket kan beställas om man åker direkt)