SamStämt i Ingå FRAMFLYTTAD till 2022 p.g.a. coronapandemin

 

Direktlänk till SamStämts hemsida: SamStämt 2020

Preliminärt program

(Vi låter programmet stå kvar en tid)

 

Fredag 26.6  

Kl. 16.00                 Stämmokansliet öppnar på Ingå Aktia Arena, Kanonvägen 3

Kl. 17.00                  Middag på Ingå Aktia Arena

Kl. 18.00                 Öppning av SamStämt på Ingå Aktia Arena

Kl. 20.00 - 21.30    Pyjamasparty för juniorer på Kyrkfjärden skola

Kl. 18.30 - 24.00    Speljam / Dans på Ingå Aktia Arena

 

Lördag 27.6           (Ingådagen)    

Kl. 07.30 - 09.00    Morgonmål på skolorna

Kl. 08.15 - 09.00    Ledarinfo på Kyrkfjärdens skola

Kl. 09.30                 Festtåg i Ingå Kyrkoby

Kl. 10.00 - 12.30     PR-uppvisningar på olika platser i Ingå

                                Traditionshörnan (SLS/FMI)

Kl. 12.30                  Skinnkompasstävling vid Ingå kommunhus

Kl. 13.00 - 13.30     Samövning av allspelslåtar på Ingå Aktia Arena

Kl. 13.00 - 14.30     Lunch på Ingå Aktis Arena

Kl. 14.30 - 17.30      Workshops / Utfärder

Kl. 17.00 - 18.00     Middag på Ingå Aktia Arena

Kl. 18.00 - 18.50     Juniorsamkväm på Ingå Aktia Arena

Kl. 19.00 - 20.00    Festsamkväm på Ingå Aktia Arena

Kl. 20.00 - 01.00    Dans för allmänheten på Ingå Aktia Arena

 

Söndag 28.6

Kl. 07.00 - 08.00   Morgonmål på skolorna

Kl. 08.30 - 09.30   Övning för festuppvisning på Ingå Aktia Arena

Kl. 10.00 - 11.00     Högmässa i Ingå kyrka

Kl. 11.30 - 12.30      Lunch på Ingå Aktia Arena

Kl. 13.00 - 15.00     Huvudfest på Ingå Aktia Arena

Kl. 16.00                  Middag på Ingå Aktia Arena

                                (matpaket kan beställas om man åker direkt)