Spelmansstämman i Karleby den 7–9 juli 2017

 

Finlandssvensk spelmansstämma 2017 - Tillsammans i Karleby

- Stämman är en del av programmet Finland 100 år -

 

Program

(Programpunkterna sker i stadshuset om inget annat anges. I övrigt är det mesta på gångavstånd)

 

Fredag 7.7

Kl. 16.00          Ankomst

Kl. 17.00          Välkomstkaffe med musik, allspel (låtar från låthäftet Allspelslåtar)

Kl. 18.30          Gemensam övning av allspelslåtarna (noterna finns att ladddas ner t.v.)

Kl. 19.00          Gemensam middag och stadens välkomsthälsning,

                         musik samt presentation av spelmanslagen

Kl. 21.00          Allspel på Salutorget

Kl. 22 - 23.00  Buskspel i stadshuset, på terrassen, i Fiskhallen, på Salutorget, vid Seglet,

                         i Chydeniusparken...

                         Det finns utskänkning i stadshuset, på terassen och i Fiskhallen!

 

Lördag 8.7

Kl. 10.00          Festmarsch: Salutorget - Seglet

Kl. 10.45          Bygdespel: Våffelcaféet, biblioteket, Café Bryggan, Seglet...

                        Buss för de som spelar utanför centrum

Kl. 12.30          Lunch

Kl. 14.00          Guidad rundtur till fots genom staden

Kl. 16.30          Soundcheck

Kl. 18.00           Huvudfest (fritt inträde)

                         Under pausen finns kaffe till försäljning i aulan

Kl. 20.00          Gemensam festmiddag för stämmodeltagarna

Kl. 21.30          Dans (fritt inträde)

 

Söndag 9.7

Kl. 09.00          Buss avgår kl. 9 från Salutorget till sockenkyrkan på Kyrkbacken

Kl. 09.45          Spelmännen spelar utanför kyrkan och tågar därefter in till musik

Kl. 10.00          Gudstjänst i Sockenkyrkan

                         Bussen tillbaka

Kl. 12.00           Lunch + kaffe

                         Stämman avslutas

 

Finlands jubileumsår till ära kommer spelmansstämman anno 2017 att kretsa kring temat "Tillsammans i Karleby". Lokal arrangören Karlebynejdens spelmansgille och samarbetsparten Karleby stad vill att stämman blir en gemensam fest över språkgränsen - en fest som är öppen för alla och där inga inträden uppbärs.