Fiolen min – nr 2/2017

Stämledaren • På gång • Korsdragets allsångspartull • Spelmän samlades i Kristinestad • Hälsningar från nya redaktören • Förbundsdag i Åbo • Styrelsen 2017 • Utskott och kommittéer 2017 • Välkomna till sommarfagra Karleby • Tillsammans i Karleby • Alla sjunger! • Kaustbyfestivalen firar 50 år • Skivrecensioner • Händelsekalender…

Fiolen min

utkommer med fyra nummer per år.

Redaktör är Simon Gripenberg

Tfn. 044 291 4680

E-post: fiolenmin@spelmansforbundet.fi

 

Mediekort

Nästa nummer av Fiolen min (nr 4/2017) kommer ut i månadsskiftet november/december.

Deadline för material är söndagen den 22 oktober 2017.

Material skickas till fiolenmin@spelmansforbundet.fi

 

Annonspriser:

  • Helsida 270 €
  • Halvsida 130 €
  • 1/4 sida 100 €
  • 1/8 sida 70 €
  • Småannons (75 x 27 mm) 45 €
  • Miniannons (27 x 35 mm) 30 €

Kontakta kansliet för bokning: kansliet@spelmansforbundet.fi