Fiolen min nr 1/2007

I detta nr. ingår styrelsens förslag till verksamhetsberättelse och information om den kombinerade Vinterstämman/Förbundsdagen på Norrvalla i Vörå. Om Folklandia 2006 handlar en artikel och så ingår de första programpunkterna inför Borgåstämman i juni.
Borgåstämman 16-18 juni 2006.
Förberedelserna inför Borgåstämman, sommarens stora spelmansträff pågår som bäst. Information om stämman kommer att finnas på en egen webbsida. Där kommer att finnas anmälningsblanketter, program och noter till de låtar som ska spelas på stämman. 
Förbundsdagen i Vörå till musik av Vörå spelmansklubb, 
Förbundsdag och Vinterstämma hölls 18-19 mars på Norrvalla i Vörå. Ett hundratal spelmän hade mött upp. I tidningen berättar vi om Vörå Spelmansklubb, som gett ut en samlings-CD med låtar från de trettio senaste åren. Skivan innehåller både internationellt inspirerad musik och traditionellt material, kännetecknande för just mellersta Österbotten och Vörå-trakten.
Mariannes Maans ger ut bok
Om sydösterbottniska spelmans-traditioner handlar denna bok, utgiven av Folkmusikinstitutet. Till boken hör en CD-skiva med inspelningar av skillingtryck, visor och spelmanslåtar från Södra Österbotten och trakten kring Kristinestad. Många traditioner hänger samman med tredagars-bröllopen som ännu in på 1930-talet var vanliga i Österbotten. Boken innehåller även fotografier från bröllopen och noter till visorna och låtarna. En lämplig bok för lärare i folkmusik!
Kurser på alla håll och kanter
Kursverksamheten har varit livlig under de senaste månaderna. Gruppen Swåp från Sverige underhöll i samband med en av kurserna på ungdomsgården Uncan i Mariehamn. 35 spelmän i alla åldrar hade mött upp för kursen och fick lära sig nya låtar från Bingsjö och Småland. 
Kariskurs med Siv och Jarmo
I Karis har Siv Ekström från Åland och Jarmo Romppanen från Östra Nyland sammanstrålat för att tillsammans hålla kurs i folkmusik för unga. Speciellt för denna sorts kurs är att man alltid lär ut låtmaterialet på gehör. 
Midvinterstämma i Västersundsby
Tiina Panula och hennes grupp McTyyskä gästade Jakobstad och Västersundsby häromsistens i samband med den årliga Midvinterstämman. Sonja Lapveteläinen och Ros-Mari Engvall från Kaskö var med på stämman och berättar om detta i en artikel i tidningen.
Menuettkurs
I Kimo ungdomslokal i Oravais sammanstrålade Oravais spelmangille och ett fyrtiotal menuettdansare i slutet av februari. Ann-Maj och Olof Nystedt lärde ut stegen och berättade också under kursens gång vad det handlar om när man säger att i menuetten är det viktigt att "mötas" och att "föra sig". 
Harpolekarna
Harpolekarna har spelat tillsammans i trettio år och för denna grupp är det som namnet antyder nyckelharpan som står i centrum. Gruppen har hämtat inspiration från Järfälla i Sverige, men medlemmarna kommer från Sydkusten och har ofta uppträtt i Borgå med omnejd. Knut Ewalds sammanfattar i sin artikel verksamheten under de trettio senaste åren