Allspelslåtar
– låthäften

Spelmansförbundet har gett ut två nothäften med allspelslåtar som innehåller låtar från hela Svenskfinland.

De kan beställas via Butiken.


Adobe Reader

Om din dator inte kan öppna pdf-filer kan programmet Adobe Reader laddas ner gratis här:

 Hämta Adobe Reader

Noter och ljudfiler

På den här sidan hittar du noter och inspelningar till stämmolåtar från gångna år mm. Noterna och inspelningarna är fria från upphovsrätt/copyright eller har lagts upp med tillstånd av upphovsmännen. Kontakta kansliet om du ser någon låt som du anser inte borde finnas publicerad här, så får vi kontrollera och rätta till saken.

Låtar som lärts ut på kurser distribueras på annat sätt.


Finlandssvenska allspelslåtar
på YouTube...

Är du eller din spelmansgrupp intresserad av att spela in några av de låtar som finns i låthäftena Allspelslåtar och Allspelslåtar 2 på video?

Projektet Finlandssvenska allspelslåtar på YouTube som lanserades i Fiolen min 2022/4 (sid. 8) går ut på att spela in låtarna i våra allspelslåthäften på video och publicera dem i förbundets egen YouTube-kanal så att man kan lära sig dem även om man inte kan läsa noter eller inte har möjlighet att träffa någon annan spelman och lära sig av hen. Länkar till inspelningarna kommer att läggas ut här på förbundets webbplats.

Länkar till de hittills publicerade låtarna hittar du här.

Tanken är att merparten av låtarna ska spelas in av spelmän i den trakt varifrån låtarna kommer och om man spelar andra stämmor och harmonier än de som finns i häftena spelar man in sin lokala version.

Alla som är intresserade av att vara med och levandegöra våra allspelslåtar mejlar
förbundets ordförande och meddelar vilka låtar man skulle vilja spela in. Sedan försöker vi fördela låtarna jämnt om det finns flera som är intresserade av samma låtar.

Läs gärna också artikeln Att videofilma och synliggöra på nätet i Fiolen min 3/2021 (sid. 10–11).

Inspelningarna – förutom att de har ett pedagogiskt syfte – är också ett sätt att göra den finlandssvenska spelmansmusiken känd utanför våra egna kretsar.

Kom med och hjälp till så att våra allspelslåtar blir tillgängliga för ännu fler, både för dem som vill spela och dem som vill lyssna!

 

Synnöve Svanström
ordförande