Fiolen min – nr 3/2021

Sommarminnen och höstplaner • Aktuellt • Att videofilma och tillgängliggöra på nätet • Nytt center för finlandssvensk folkmusik • En händelserik heldag i Kaustby • Festivalminnen från ett halvt sekel • Nya skivor • Händelsekalender…

Klicka på pärmbilden till vänster så öppnas tidningen i en ny flik i webbläsaren…

Fiolen min

utkommer med fyra nummer per år.

Redaktör är Simon Gripenberg

Tfn. 044 291 4680

E-post: fiolenmin@spelmansforbundet.fi

 

Har du blivit utan Fiolen min trots medlemskap?

Kanske du glömt att meddela din nya adress...

Adressändringar skickas till kansliet@spelmansforbundet.fi

Mediekort

Fiolen min nr 3/2021 utkom i slutet av augusti.
Tidningen publiceras på nätet när nästa nummer gått i tryck.

Fiolen min nr 4/2021 utkommer i slutet av november.
Deadline för material är den 15 oktober 2021.

 

Material skickas till fiolenmin@spelmansforbundet.fi

 

Annonspriser:

  • Helsida (183 x 257 mm) 270 €
  • Halvsida (183 x 126 mm eller 89 x 257 mm) 130 €
  • 1/4 sida (89 x 126 mm) 100 €
  • 1/8 sida (89 x 63 mm) 70 €
  • Småannonser (75 x 27 mm) 45 € eller (27 x 35 mm) 30 €

Kontakta kansliet för bokning: kansliet@spelmansforbundet.fi