Fiolen min – nr 2/2019

Stämledaren • På gång • Vårig vinterstämma i Mariehamn • Styrelse, utskott och kommittéer 2019 • Folkmusiklaget Kvinnfolk fyller fyrtio • Andra upplagan av Kvarken Folk • Plöjningsmästaren och spelmannen • En historisk tillbakablick • Min första kontakt med en spelmansstämma • Några stämmominnen • Några spelmansminnen • Minnen över en kopp kaffe i Hangö • Från Ragvals till Felans vänner • Violinisten som blev gårdfarihandlare • In memoriam • Nya skivor •  Händelsekalender…

Klicka på pärmbilden till vänster så öppnas tidningen i en ny flik i webbläsaren…

Fiolen min

utkommer med fyra nummer per år.

Redaktör är Simon Gripenberg

Tfn. 044 291 4680

E-post: fiolenmin@spelmansforbundet.fi

 

Har du blivit utan Fiolen min trots medlemskap?

Kanske du glömt att meddela din nya adress.

Adressändringar skickas till kansliet@spelmansforbundet.fi

Mediekort

Finlands svenska spelmansförbund grundades 1969 och firar 50-årsjubileum under hela år 2019. Medlemstidningen Fiolen min utkommer med ett jubileumsnummer (nr 2/2019) i slutet av maj 2019.

Deadline för material till jubileumsnumret är den 15 april 2019.

Material skickas till fiolenmin@spelmansforbundet.fi

 

Annonspriser:

  • Helsida 270 €
  • Halvsida 130 €
  • 1/4 sida 100 €
  • 1/8 sida 70 €
  • Småannons (75 x 27 mm) 45 €
  • Miniannons (27 x 35 mm) 30 €

Kontakta kansliet för bokning: kansliet@spelmansforbundet.fi