Fiolen min – nr 2/2022

En folkmusikvår går mot sommar • Aktuellt • Välkomna till SamStämt 2022 i Ingå • Folkmusikläger på Kyrkogårdsö • Spelmansstämma i Önningeby • Skärikurs på Sälgrund • SpelmansFolk i Åbo • Spelmanslaget: Kvevlaxgille, 50 år på banan • Styrelsen för Finlands svenska spelmansförbund • Förbundsdag och Vinterstämma i Borgå • Spelmän dansade till musik ur gammal notbok • Folkdansringens roll i framväxten av FSSF • Johanna Lönngren – fiollärare och folkmusiker • Digital låtkurs med Jenny Gustafsson • In memoriam • Nya skivor • Händelsekalender…

Klicka på pärmbilden till vänster så öppnas tidningen i en ny flik i webbläsaren…

Fiolen min

utkommer med fyra nummer per år.

Redaktör är Simon Gripenberg

Tfn. 044 291 4680

E-post: fiolenmin@spelmansforbundet.fi

 

Har du blivit utan Fiolen min trots medlemskap?

Kanske du glömt att meddela din nya adress...

Adressändringar skickas till kansliet@spelmansforbundet.fi

Mediekort

Fiolen min nr 3/2022 utkommer i månadsskiftet aug/sept.
Deadline för material är den 15 juli 2022.

Fiolen min nr 4/2022 utkommer i månadsskiftet nov/dec.
Deadline för material är den 15 oktober 2022.

Material skickas till fiolenmin@spelmansforbundet.fi

 

Annonspriser:

  • Helsida (183 x 257 mm) 270 €
  • Halvsida (183 x 126 mm eller 89 x 257 mm) 130 €
  • 1/4 sida (89 x 126 mm) 100 €
  • 1/8 sida (89 x 63 mm) 70 €
  • Småannonser (75 x 27 mm) 45 € eller (27 x 35 mm) 30 €

Kontakta kansliet för bokning: kansliet@spelmansforbundet.fi