Vill du bli medlem?

Du får:

  • Vår medlemstidning Fiolen min utkommer med 4 nummer per år
  • Subventionerade resor till Spelmansstämman och Vinterstämman
  • Delta i Spelmansförbundets kurser till ett rabatterat pris
  • Rabatt på låthäften
                            

Finlands svenska spelmansförbund


Kontakt med förbundet:

Kansli

Organisationssekreterare:  Pia-Stina Sarin    

Finlands svenska spelmansförbund r.f.
Centrumvägen 3
65610  KORSHOLM

Tfn: 0500 560 209

E-post: kansliet@spelmansforbundet.fi

Kansliets öppethållningstider: må-to kl. 10.00 - 14.00

Ordförande

Synnöve Svanström
Massusvägen 1
65630  KARPERÖ

Tfn: 050 545 7264

E-post: ordforande@spelmansforbundet.fi

Fiolen min

Redaktör: Simon Gripenberg
Bagarnäsvägen 31
68600  JAKOBSTAD

tfn 044 291 4680

E-post: fiolenmin@spelmansforbundet.fi


Medlemsavgift 2021: 30 € (utlandsmedlem 35 €), 10 € (familjemedlem - ej Fiolen min).
Medlemstidningen Fiolen min utkommer med fyra nummer per år.

Medlemsansökan

Skriv siffran 5 med bokstäver: