Kansli

Organisationssekreterare:  Pia-Stina Sarin    

Finlands svenska spelmansförbund r.f.
Centrumvägen 3
65610  KORSHOLM

Tfn: 0500 560 209

E-post: kansliet@spelmansforbundet.fi

Spelmansförbundets kansli finns på andra våningen i Hotell Vallonias byggnad i centrala Smedsby i Korsholm.

OBS! Den tidigare ingången är stängd i och med att hotellet utvidgar. Till kansliet kommer man numera genom hotellets huvudingång. Ta kontakt på förhand ifall du tänkt komma och köpa adresser eller låthäften så vi vet att vara på plats. Svarar ingen då du ringer, så ringer vi upp!

Ordförande

Synnöve Svanström
Massusvägen 1
65630  KARPERÖ

Tfn: 050 545 7264

E-post: ordforande@spelmansforbundet.fi

Fiolen min

Redaktör: Simon Gripenberg
Bagarnäsvägen 31
68600  JAKOBSTAD

tfn 044 291 4680

E-post: fiolenmin@spelmansforbundet.fi

Vill du bli medlem?

Du får

  • vår medlemstidning Fiolen min som utkommer 4 gånger per år
  • subventionerade resor till Spelmansstämman och Vinterstämman
  • delta i Spelmansförbundets kurser till ett rabatterat pris
  • rabatt på låthäften

Medlemsavgift 2023
33 € (utlandsmedlem 38 €)
13 € (familjemedlem - ej Fiolen min).

Gå till ansökan