Kansli

Organisationssekreterare:  Pia-Stina Sarin    

Finlands svenska spelmansförbund r.f.
Centrumvägen 3
65610  KORSHOLM

Tfn: 0500 560 209

E-post: kansliet@spelmansforbundet.fi

Kansliets öppethållningstider: må-to kl. 10.00–14.00

Ordförande

Synnöve Svanström
Massusvägen 1
65630  KARPERÖ

Tfn: 050 545 7264

E-post: ordforande@spelmansforbundet.fi

Fiolen min

Redaktör: Simon Gripenberg
Bagarnäsvägen 31
68600  JAKOBSTAD

tfn 044 291 4680

E-post: fiolenmin@spelmansforbundet.fi

Vill du bli medlem?

Du får

  • vår medlemstidning Fiolen min som utkommer 4 gånger per år
  • subventionerade resor till Spelmansstämman och Vinterstämman
  • delta i Spelmansförbundets kurser till ett rabatterat pris
  • rabatt på låthäften

Medlemsavgift 2022
30 € (utlandsmedlem 35 €)
10 € (familjemedlem - ej Fiolen min).

Gå till ansökan