Kansli

Organisationssekreterare:  Pia-Stina Sarin    

Finlands svenska spelmansförbund r.f.
Centrumvägen 3
65610  KORSHOLM

Tfn: 0500 560 209

E-post: kansliet@spelmansforbundet.fi

Spelmansförbundet kansli finns på andra våningen i Hotell Vallonias byggnad i centrala Smedsby i Korsholm.

OBS! Den tidigare ingången är stängd i och med att hotellet utvidgar. Till kansliet kommer man numera genom hotellets huvudingång. Ta kontakt på förhand ifall du tänkt komma och köpa adresser eller låthäften. Lämpligaste tiden att komma till kansliet en tid framöver är kl. 9.00 - 10.00 och kl. 15.00 - 18.00. Ringa och mejla kan du när du vill. Svarar ingen då du ringer, så ringer vi upp!

Ordförande

Synnöve Svanström
Massusvägen 1
65630  KARPERÖ

Tfn: 050 545 7264

E-post: ordforande@spelmansforbundet.fi

Fiolen min

Redaktör: Simon Gripenberg
Bagarnäsvägen 31
68600  JAKOBSTAD

tfn 044 291 4680

E-post: fiolenmin@spelmansforbundet.fi

Vill du bli medlem?

Du får

  • vår medlemstidning Fiolen min som utkommer 4 gånger per år
  • subventionerade resor till Spelmansstämman och Vinterstämman
  • delta i Spelmansförbundets kurser till ett rabatterat pris
  • rabatt på låthäften

Medlemsavgift 2022
30 € (utlandsmedlem 35 €)
10 € (familjemedlem - ej Fiolen min).

Gå till ansökan