Kvarken Folk 28.3.2020

19.11.2019 kl. 16:17
Nu för tredje gången!

Ladda ner anmälningsblanketten här och skicka den ifylld till:

kansliet@spelmansforbundet.fi

eller per post till: Finlands svenska spelmansförbund

                                Centrumvägen 3, 65610  KORSHOLM

 

Anmälningsblanketten behöver vara kansliet till handa senast torsdag 5 mars 2020, men gärna före det.

 

Speltider bokas som tidigare år via

Peter Österberg: vjk@vaasa.ws

Birgitt Beijar-Österberg: birgitta.beijar-osterberg@korsholm.fi

 

 

 

 

 

 

Pia-Stina Sarin