Kvarken Folk 28.3.2020

19.11.2019 kl. 16:17
Nu för tredje gången!

Ladda ner anmälningsblanketten här och skicka den ifylld till:

kansliet@spelmansforbundet.fi

eller per post till: Finlands svenska spelmansförbund

                                Centrumvägen 3, 65610  KORSHOLM

 

Anmälningsblanketten behöver vara kansliet till handa senast torsdag 5 mars 2020, men gärna före.

 

NOTERA! Efter att anmälningsblanketten gick i tryck för Fiolen min så fick vi nya priser för övriga resenärer av Wasaline. Priset är nu 23 euro för övriga resenärer, 18 euro fortsättningsvis för spelmän.

 

Speltider bokas som tidigare år via

Peter Österberg: vjk@vaasa.ws

Birgitt Beijar-Österberg: birgitta.beijar-osterberg@korsholm.fi

 

 

 

 

 

 

Pia-Stina Sarin