Folkmusik- och folkdansläger 24-26.2020 i Ingå INSTÄLLT

30.01.2020 kl. 12:01
Barn- och ungdomslägret vid Västankvarn i Ingå är inställt på grund av coronapandemin. Programmet nertill står ändå kvar en tid.

Finlands svenska spelmansförbund och Finlands Svenska Folkdansring ordnar ett folkmusik- och folkdansläger vid Västankvarn i Ingå dagarna före SamStämt 2020.

Som lärare fungerar dragspelaren Janeta Österberg, fiolspelmannen Henrica Westerholm och dansläraren Heidi Palmu. Deltagarna får spela eller dansa under ledning av dessa duktiga ledare, och har också gemensamt program. Gruppen uppträder på fredagskvällen på stämmans öppningssamkväm. De som deltar i musiklägret bör kunna spela ett instrument.

Minimiantal deltagare för att kursen ska ordnas är sex spelmän och åtta dansare.

Kursen kostar 90 €/person. I avgiften ingår kost, logi på skolgolv och program.

Anmäl senast 5.4 till samstamt2020@gmail.com. Meddela om du vill delta som dansare eller spelman, vilket instrument du spelar och eventuella specialdieter.

Om du har frågor, kontakta Cilla Törnblom-Backman tel. 044-595 7959.

Välkomna med!

Folkmusik- och folkdansläger i Ingå 24-26.6.2020

Pia-Stina Sarin