Ingen förbundsdag 27.3.2020

24.03.2020 kl. 17:07
Styrelsen för Finlands svenska spelmansförbund rf har beslutat att flytta fram förbundsdagen som skulle ha hållits 27.3.2020 i Vasa, till vidare på obestämd tid, på grund av coronapandemin.
Pia-Stina Sarin