Digital låtkurs med Jenny Gustafsson, start 15.1.2021

11.12.2020 kl. 14:06
15.1 - 4.2.2021

Jenny Gustafsson är riksspelman på fiol och har med sitt traditionsmedvetna och personliga uttryck de senaste åren samlat en bred lyssnarskara omkring sin musik. Hon framträder som solospelman och i olika ensemble-konstellationer. Jenny är en mycket uppskattad pedagog bl.a. på ungdomskurserna Sjövikskursen och Västra låtverkstan.

Jenny har skrivit boken Urmakarns notsamling – om spelmannen Carl Johan Andersson och de vaxrulle-inspelningar som finns bevarade efter honom. Hon har också gett ut albumen Månsing (2016) och Ornunga (2019) tillsammans med Hans Kennemark.

På kursen kommer Jenny lära ut låtar från Västergötland, ett landskap i sydvästra Sverige som har en rik låtskatt att lära känna.                                                                                                

Kursen riktar sig till instrumentalister på alla nivåer, eftersom det är en digitalkurs bestämmer du själv inlärningstempot. Låtarna kommer presenteras i långsam, medel och snabb hastighet. Kursen sträcker sig över tre veckor och innebär att du som deltagare mottar en ny filmlänk varje vecka. Förutom låtar innehåller kursen fioltekniska övningar och några andrastämmor. All utlärning sker på fiol.

Kursen startar fredagen den 15 januari kl. 15.00 då den första filmlänken skickas ut till deltagarna. Materialet är inte offentligt, utan läggs ut som slutna YouTube-filer. Efter avslutad kurs den 4 februari är materialet tillgängligt i ytterligare två månader för deltagarna, så det finns möjlighet till repetition. Under kursen gång är det möjligt att via e-post få individuell handledning av Jenny.

Kursavgiften är 30 € för medlemmar i Finlands svenska spelmansförbund, 50 € för övriga. Kursavgiften faktureras.

Anmälan per e-post till kansliet@spelmansforbundet.fi senast den 10 januari 2021. Var noga med att uppge korrekt e-postadress dit du vill att filmlänkarna skickas.

Kursen arrangeras av Finlands svenska spelmansförbund i samarbete med SFV.

Ladda ner texten här

Pia-Stina Sarin