Nytt låthäfte från Karleby

14.01.2021 kl. 11:44
Karlebylåtar och lite till

Karlebynejdens Spelmansgille har år 2020 gett ut låthäftet "Karlebylåtar och lite till". Häftet har sammanställts av Tobias Elfving och innehåller till stor del samma låtar som "Folkmusik från Karlebynejden I" som gavs ut 1980, men några nya låtar finns med.

Låthäftet kan köpas direkt av medlemmarna i Karlebynejdens Spelmansgille till priset 10 euro, men även från Spelmansförbundets kansli. Vid beställning tillkommer en postavgift.

Pia-Stina Sarin