Ett hem för den finlandssvenska folkmusiken
och de finlandssvenska spelmanstraditionerna

Förbundet utgör ett nätverk mellan spelmän och spelmanslag i Finlands svenskbygder.
Adresser till spelmanslagen finns under fliken förbundsinfo.

Du är hjärtligt välkommen till alla våra evenemang och aktiviteter 
– också du som inte spelar själv.
Tag kontakt och kom med!


Vi ordnar

  • spelmansstämmor
  • folkmusikevenemang
  • workshopar
  • kurser

Vi ger ut

  • tidskriften Fiolen min
  • låthäften

Kommande evenemang och kurser

 

Spelmansförbundets spelmansstämma på Åland 30.6-2.7.2023


Låtar, stämmor och harmonier 
folkmusikkurs med dragspelslärare Pekka Pentikäinen på Lärkkulla i Karis 6.5


Spela folkmusik tillsammans
Kursen Återuppta ditt spelande fortsätter våren 2023 under namnet Spela folkmusik tillsammans och hålls i Helsingfors, Vasa och Ekenäs.


 

Fiolen min

nr 3/2022