Vill du bli medlem?

Du får

  • vår medlemstidning Fiolen min som utkommer 4 gånger per år
  • subventionerade resor till Spelmansstämman och Vinterstämman
  • delta i Spelmansförbundets kurser till ett rabatterat pris
  • rabatt på låthäften

Medlemsavgift 2023
33 € (utlandsmedlem 38 €)
13 € (familjemedlem - ej Fiolen min).

Gå till ansökan