Vill du bli medlem?

Du får:

  • Vår medlemstidning Fiolen min utkommer med 4 nummer per år
  • Subventionerade resor till Spelmansstämman och Vinterstämman
  • Delta i Spelmansförbundets kurser till ett rabatterat pris
  • Rabatt på låthäften