Allspelslåtar


SamStämt har blivit en tradition där dansare och spelmän möts. Detta avspeglas också på allspelslåtarna. Dessa kommer att framföras på Samstämt-finalen tillsammans med dansarna. Spelmanstraditionen i Pargas förvaltas väldigt långt av Bergmans spelmanslag. Rötterna i deras musik finns på Föglö, eftersom deras förfader, Karl Jansson flyttade från Föglö till Pargas. Janssons schottis kommer ur denna tradition.

Kákuri, som också är en schottismelodi, finns på årets folkdansrepertoar. Söndagens final inleds med Gånglåt efter Gunnar Granroth och var och en kan välja om man vill spela den lättare eller den mera avancerade originalversionen. Programmet avslutas med Finska polkan och innan dess Slumrande toner. Hejsan grabbar kommer också att framföras och den som vill ha noter till den och Finska polkan hänvisas till nothäftet Allspelslåtar.

Klicka på de olika låtarna för att se noterna.

Janssons schottis

Kákuri

Gånglåt

Gånglåt (förenklad version)

Slumrande toner