Fiolen min – nr 3/2023

Spelmanssommar och -höst • Aktuellt • Finlandssvensk riksspelman – skulle det vara nå ́t? • Spelmansstämma på ett somrigt Åland • Kaustby levererar igen • Nya skivor • Rivet ur arkivet • Händelsekalender…

Klicka på pärmbilden till vänster så öppnas tidningen i en ny flik i webbläsaren. Du kan också högerklicka på bilden för att ladda ner tidningen i pdf-format (då också möjligt att läsa offline).

Fiolen min

utkommer med fyra nummer per år.

Redaktör är Simon Gripenberg

Tfn. 044 291 4680

E-post: fiolenmin@spelmansforbundet.fi

 

Har du blivit utan Fiolen min trots medlemskap?

Kanske du glömt att meddela din nya adress...

Adressändringar skickas till kansliet@spelmansforbundet.fi

Mediekort

Fiolen min nr 3/2023 utkommer i månadsskiftet aug-sept.
Deadline för material är den 15 juli 2023.

Material skickas till fiolenmin@spelmansforbundet.fi

 

Annonspriser:

  • Helsida (183 x 257 mm) 270 €
  • Halvsida (183 x 126 mm eller 89 x 257 mm) 130 €
  • 1/4 sida (89 x 126 mm) 100 €
  • 1/8 sida (89 x 63 mm) 70 €
  • Småannonser (75 x 27 mm) 45 € eller (27 x 35 mm) 30 €

Kontakta kansliet för bokning: kansliet@spelmansforbundet.fi