Fiolen min – nr 4/2019

Stämledaren • På gång • Kvarken Folk 2020 • Finlands svenska spelmansförbund r.f. tackar • Åke Grandell förde fram folkmusiken • Skärikurs på Sälgrund • In memoriam • Hambo av Magne Eriksson • 50 år av Fiolen min • Danskompassens konsert och kurs på Rövass • Nya skivor • Händelsekalender…

Klicka på pärmbilden till vänster så öppnas tidningen i en ny flik i webbläsaren…

Fiolen min

utkommer med fyra nummer per år.

Redaktör är Simon Gripenberg

Tfn. 044 291 4680

E-post: fiolenmin@spelmansforbundet.fi

 

Har du blivit utan Fiolen min trots medlemskap?

Kanske du glömt att meddela din nya adress.

Adressändringar skickas till kansliet@spelmansforbundet.fi

Mediekort

Finlands svenska spelmansförbund grundades 1969 och firar 50-årsjubileum under hela år 2019. Medlemstidningen Fiolen min utkommer med ett jubileumsnummer (nr 2/2019) i slutet av maj 2019.

Deadline för material till jubileumsnumret är den 15 april 2019.

Material skickas till fiolenmin@spelmansforbundet.fi

 

Annonspriser:

  • Helsida 270 €
  • Halvsida 130 €
  • 1/4 sida 100 €
  • 1/8 sida 70 €
  • Småannons (75 x 27 mm) 45 €
  • Miniannons (27 x 35 mm) 30 €

Kontakta kansliet för bokning: kansliet@spelmansforbundet.fi