Fiolen min – nr 1/2022

Nytt år, nya möjligheter • Återuppta ditt spelande • Låtkurs med Marianne • Aktuellt • SamStämt 2022 i Ingå • En mix av ljudteknik och buskspel • Från finlandssvensk folkmusik till internationell etno • Kurs på Kredu • Spelmanslaget – Harpolekarna • In memoriam • Nya • Händelsekalender…

Klicka på pärmbilden till vänster så öppnas tidningen i en ny flik i webbläsaren…

Fiolen min

utkommer med fyra nummer per år.

Redaktör är Simon Gripenberg

Tfn. 044 291 4680

E-post: fiolenmin@spelmansforbundet.fi

 

Har du blivit utan Fiolen min trots medlemskap?

Kanske du glömt att meddela din nya adress...

Adressändringar skickas till kansliet@spelmansforbundet.fi

Mediekort

Fiolen min nr 2/2022 utkommer i månadsskiftet maj/juni.
Deadline för material är den 15 april 2022.

 

Material skickas till fiolenmin@spelmansforbundet.fi

 

Annonspriser:

  • Helsida (183 x 257 mm) 270 €
  • Halvsida (183 x 126 mm eller 89 x 257 mm) 130 €
  • 1/4 sida (89 x 126 mm) 100 €
  • 1/8 sida (89 x 63 mm) 70 €
  • Småannonser (75 x 27 mm) 45 € eller (27 x 35 mm) 30 €

Kontakta kansliet för bokning: kansliet@spelmansforbundet.fi