Kallelse till FÖRBUNDSDAG 17.3.2018

12.12.2017 kl. 11:27

Medlemmarna i Finlands svenska spelmansförbund r.f. kallas härmed till:

 

FÖRBUNDSDAG

lördagen den 17 mars 2018 kl. 16.00

på Original Sokos Hotel Helsinki, Glogatan 8, Helsingfors.

Stadgeenliga ärenden.

Styrelsen för Finlands svenska spelmansförbund r.f.

 

Om möjligt, meddela per e-post  till Spelmansförbundets kansli kansliet@spelmansforbundet.fi om du/ni deltar i årsmötet, detta för att garantera att alla får sittplats.

Efter årsmötet finns möjlighet att delta i en gemensam trerätters middag på Hotel Helsinki (förrätt: fisktallrik och husets bröd; varmrätt: köksmästarens biff; efterrätt: husets kaka). Priset för middagen är 27 €/person.

Vänligen meddela per e-post till Spelmansförbundets kansli kansliet@spelmansforbundet.fi om du/ni deltar i middagen. Meddela även eventuell specialdiet. Avgiften för middagen faktureras.

Middagen beräknas vara avslutad kl. 19, då det gemensamma programmet med Suomen Kansanmusiikkiliitto fortsätter.

 

 

Pia-Stina Sarin