Kvarken Folk 7.4.2018 - Anmälningsblankett

19.02.2018 kl. 12:29

Anmälningarna till Kvarken Folk 2018 behöver vara Spelmansförbundets kansli till handa senast den 5 mars 2018.

Ladda ner anmälningsblanketten här och skicka den OMSORGSFULLT IFYLLD till:

Finlands svenska spelmansförbund r.f.

Centrumvägen 3

65610  KORSHOLM

 

Går också att skicka till kansliet@spelmansforbundet.fi

Pia-Stina Sarin