Här finns samlat frågor och svar som rör folkmusik. Är det något annat du undrar över, använd formuläret på den här sidan. Vi svarar gärna här på frågor som bedöms vara av allmänt intresse.

Vad är folkmusik?

Så här säger Wikipedia:
Folkmusik, musik som uppstått och förts vidare inom de breda befolkningslagren och särskilt på landsbygden. Man brukar ställa folkmusiken i motsats till konstmusik och populärmusik, men gränsen mellan särskilt folkmusik och populärmusik som lånat konstnärliga uttryck från folkmusiken - framför allt vad gäller visor - är flytande. I den engelskspråkiga världen finns det en genre som kallas folksång (folk song) eller folkmusik (folk music), som vi inte skulle kalla så - hit hör artister som The Weavers, Pete Seeger och faktiskt även Bob Dylan, under hans tidigare år som artist. Termen folkmusik myntades i flera europeiska stater på 1700-talet, och genom tiderna har ordet stått för diverse olika musikstilar. Idag tänker svenskar mest på spelmansmusik när de hör termen, men det var först under 1900-talet som spelmän började använda termen när de framförde sin musik på scen. Folkmusik bildas sålunda egentligen när de lantliga traditionerna möter städernas populär- och konstmusik. Ibland försöker man tillämpa termen utanför Europa; då blir det genast snårigare då den musiken ofta inte har samma sociala bakgrund som vår folkmusik även om musikerna inte behärskar och använder notskrift. Ett bättre lämpat ord är i det fallet världsmusik. I allmänhet inbegriper man även nygjord musik i termen, i de fall då den håller sig mer eller mindre inom formerna för den traditionella. Modern folkmusik kan experimentera rejält vad gäller vilka instrument som används, och hur man arrangerar; så länge det finns något där som påminner om ursprunget brukar man ändå kalla det folkmusik. Sådan musik som får så tydliga drag av rockmusik att den klarar sig i populärmusikens sfär kallas ofta folkrock eller i vissa fall Neofolk. Försök att musiktekniskt definiera folkmusik brukar fallera. En del menar att folkmusik ska ha förts vidare genom en tradition där man spelar på gehör. Konstmusik från icke-europeiska länder kan vara helt befriad från notskrift, och beskrivningen förefaller därför en smula västerländskt etnocentrisk. Andra menar att folkmusik ska vara skapad i ett kollektiv. De flesta melodier är trots allt skrivna av en särskild upphovsman även om hans namn har fallit i glömska, och kriteriet kan omformuleras så att den ursprunglige skaparen ska vara anonym, och hans verk ha omformats genom traditionen. Den definitionen används uppenbarligen inte så ofta, då moderna folkmusikgrupper ofta skriver stor del av sin repertoar själva. Bättre är nog att se termen folkmusik som en historisk och/eller social kategorisering av olika musikstilar. http://sv.wikipedia.org/wiki/Folkmusik


Vad händer på en spelmansstämma?

På en finlandssvensk spelmansstämma kan man få uppleva: - Buskspel - Dans och dansspelningar - Kyrkokonserter - Låtkurser och workshops - Huvudfest med tal och framträdanden av alla deltagande folkmusikgrupper - Allspel (alla spelmän spelar några låtar tillsammans) - Traditionshörna dit enskilda spelmän, sångare och små grupper blir inbjudna att uppträda (arr: Finlands svenska folkmusikinstitut).


Vad behöver man ta med sig på en spelmansstämma?

Beroende på stämmans program kan det vara bra att ta med sig: - Instrument - Sängkläder/Sovsäck (beror på inkvarteringen) - Regnkläder - Myggmedel - Badgrejer - Inspelningsutrustning
 

Behöver jag folkdräkt för att spela folkmusik?

Det blir allt vanligare att spelmän inte använder folkdräkt på våra spelmansstämmor och träffar. Klädseln brukar vara ganska ledig.


Vad är buskspel? Hur går det till?

Buskspel kallas ett spontant, improviserat och otvunget samspel mellan spelmän i sammanhang där dessa möts, såsom på spelmansstämmor, festivaler, danstillställningar etc. Numera pratar man också ofta om folkmusikjam. En spelman börjar på en låt som han vill spela och som åtminstone en del av de andra förväntas kunna spela med i. Vanligen brukar en låt leda till en annan och ger den spontanitet som är typiskt för ett buskspel. Den som inte kan låten försöker hänga med så gott det går, antingen genom att försöka följa melodin eller genom ett improviserat acckompanjemang.

Har du en fråga?

Skriv siffran 5 med bokstäver: