Orter för spelmansstämmor och förbundsdagar

nedan finns en förteckning över när och var spelmanstämmor och förbundsdagar ordnats.  Några av stämmorna har arrangerats i samarbete med någon annan organisation. Det har i så fall noterats.

Spelmansstämma

Förbundsdag    

1972 VN Tenala
1973 SSÖ Lappfjärd
1974 ÅL Godby
1975 ÅB Pargas
1976 MSÖ Vörå
1977 NSÖ Nykarleby
1978 ÖN Lovisa
1979 NSÖ Kronoby
1980 SSÖ Närpes
1981 ÅB Kimito
1982 NSÖ Pedersöre
1983 VN Ekenäs
1984 MSÖ Malax
1985 ÅB Korpo
1986 ÅL Mariehamn
1987 Stockholm, Sverige
1988 MSÖ Oravais
1989 ÖN Borgå
1990 ÅL Kökar
1991 VN Ekenäs +FSSMF
1992 MN Sibbo
1993 NSÖ Småbönders
1994 ÅB Pargas
1995 NSÖ Jakobstad
1996 ÅL Mariehamn +FSSMF
1997 MSN Kyrkslätt
1998 ÅL Kökar
1999 SSÖ Tjöck
2000 MSN Esbo
2001 MSÖ Vörå
2002 ÅB Pargas +FSF
2003 VN Ingå
2004 MSÖ Korsholm
2005 NSÖ Jakobstad +FSF
2006 ÖN Borgå
2007 SSÖ Närpes
2008 ÅL Kökar
2009 Lahtis/Nordlek 2009
2010 NSÖ Nykarleby/Oravais
2011 Kaustbyfestivalen
2012 VN Tenala
2013 ÅB Pargas + FSF
2014 MSÖ Korsholm
2015 ÅL Mariehamn
2016 ÖN Lovisa
2017 NSÖ Karleby
2018 VN Ekenäs
2019 SSÖ Tjöck
2020 -
2021  -
2022 VN Ingå + FSF
2023 ÅL Mariehamn och Föglö
 
ÅB Åbo
MSÖ Vasa
ÖN Borgå
MN Helsingfors
VN Ekenäs
SSÖ Kristinestad
ÅB Åbo
MN Helsingfors
ÅL Mariehamn
MSÖ Vasa
ÖN Borgå
SSÖ Kristinestad
NSÖ Karleby
MSÖ Helsingfors
ÖN Lovisa
ÅB Åbo
MSÖ Vasa
ÅL Mariehamn
VN Ekenäs
SSÖ Kristinestad
ÅB Pargas
Umeå, Sverige
ÅL Mariehamn
VN Karis, Lärkkulla
MSÖ Vasa
ÅB Åbo
MSÖ Jeppo
ÖN Lovisa
NSÖ Jakobstad
ÅL Godby
MSÖ Korsholm
ÖN Borgå
ÅB Dragsfjärd, Kasnäs
Spelmanskryssning
MSÖ Vörå
VN Ekenäs
Spelmanskryssning
MSÖ Korsholm
ÅB Pargas
ÖN Borgå
NSÖ Jakobstad
VN Ekenäs
NSÖ Karleby
SSÖ Närpes
ÅB Åbo
MSN Helsingfors
ÅL Mariehamn
MSÖ Korsholm
Virtuell
ÖN Borgå
NSÖ Jakobstad

Förkortningar

ÖN = Östra Nyland
MSN = Mellersta svenska Nyland
VN = Västra Nyland
ÅB = Åboland
ÅL = Åland
SSÖ = Södra svenska Österbotten
MSÖ = Mellersta svenska Österbotten
NSÖ = Norra svenska Österbotten
FSSMF = Finlands svenska sång- och musikförbund
FSF = Finlands Svenska Folkdansring